TRƯỜNG THCS MỸ LỘC TIỀN THÂN LÀ TRƯỜNG CẤP 2 THUỶ SẢN THÁI NINH THÀNH LẬP NĂM 1962 DO THẦY BÙI VĂN DĨNH - ĐÔNG LĨNH - ĐÔNG HƯNG – THÁI BÌNH LÀM HIỆU TRƯỞNG

DO ĐIỀU ĐỘNG CÔNG TÁC ĐẾN THÁNG 12/1963 THẦY GIÁO NGUYỄN VĂN ĐỨC (THÁI THỊNH) ĐƯỢC ĐIỀU TỪ THÁI HOÀ VỀ LÀM HIỆU TRƯỞNG TẠI TRƯỜNG CẤP 2 THUỶ SẢN THÁI NINH

CHO ĐẾN NĂM 1964 THẦY ĐỨC ĐƯỢC TỔ CHỨC CHO ĐI HỌC ĐẠI HỌC VÀ THẦY GIÁO ĐINH BÁ TUỆ (THÁI SƠN – THÁI THỤY) ĐƯỢC ĐIỀU VỀ LÀM HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG CHO ĐẾN NĂM 1966

NĂM HỌC 1966 – 1967 TRƯỜNG ĐỔI TÊN TỪ TRƯỜNG CẤP 2 THUỶ SẢN THÁI NINH THÀNH TÊN TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ VÀ DO THẦY GIÁO: NGUYỄN NGỌC QUỲNH (THÁI TÂN – THÁI THỤY) LÀM HIỆU TRƯỞNG

NĂM 1967 THẦY QUỲNH ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG VỀ CÔNG TÁC TẠI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ CÔ GIÁO TRẦN THỊ THÂN DỮ CHỨC VỤ HỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG CHO ĐẾN NĂM 1969

TỪ NĂM 1969 ĐẾN NĂM 1973 THẦY GIÁO TRẦN QUANG NHIÊN (ĐÔNG TRÀ - TIỀN HẢI) GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG.

NĂM 1973 TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ TÁCH THÀNH 2 TRƯỜNG LÀ TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ DO THẦY GIÁO NGUYỄN XUÂN XANH (THÁI TÂN – THÁI THỤY) LÀM HIỆU TRƯỞNG, VÀ TRƯỜNG CẤP 2 THÁI LỘC DO THẦY GIÁO TRẦN QUANG NHIÊN LÀM HIỆU TRƯỞNG

THÁNG 02 NĂM 1977 XÃ MỸ LỘC ĐƯỢC THÀNH LẬP TỪ VIỆC CHIA TÁCH- SÁT NHẬP 3 XÃ THÁI MỸ – THÁI LỘC – THÁI ĐÔ: VÀ CÙNG NĂM ĐÓ TRƯỜNG CẤP 2 THÁI MỸ VÀ THÁI LỘC SÁT NHẬP THÀNH TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC DO THẦY GIÁO NGUYỄN XUÂN XANH LÀM HIỆU TRƯỞNG (THÁI TÂN – THÁI THỤY) CHO ĐẾN 1979

NĂM 1979 – 1982 NHÀ TRƯỜNG DO THẦY GIÁO BÙI TIẾN MÃI GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG – TRƯỜNG VẪN MANG TÊN LÀ TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC

NĂM 1982 – 1985 GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG LÀ THẦY GIÁO BÙI MINH THẢNH (MỸ LỘC – THÁI THỤY)

TỪ NĂM 1985 ĐẾN NĂM 1988 THẦY GIÁO TRẦN HIÊN GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG NHÀ TRƯỜNG

TỪ NĂM 1988 THẦY GIÁO NGÔ THẾ KHOAN ĐƯỢC ĐIỀU VỀ GIỮ CHỨC VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC CHO ĐẾN NĂM 1993 TRƯỜNG CẤP 1-2 MỸ LỘC TÁCH THÀNH 2 TRƯỜNG THCS MỸ LỘC DO THẦY GIÁO NGÔ THẾ KHOAN LÀM HIỆU TRƯỜNG VÀ TRƯỜNG ĐẾN NĂM 2002 VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ LỘC DO CÔ GIÁO TRẦN THJ VÂN LÀM HIỆU TRƯỞNG.

TỪ NĂM 2002 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2018 THCS MỸ LỘC DO THẦY GIÁO VŨ VIỆT DŨNG QUÊ XÃ THÁI HƯNG LÀM HIỆU TRƯỞNG.

TỪ THÁNG 8 NĂM 2018 THẦY GIÁO GIANG NGỌC ẢNH QUÊ XÃ THÁI HƯNG LÀM HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG THCS MỸ LỘC QUA 56 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH TỪ KHI TRƯỜNG LÀ NHÀ TRANH VÁCH DẤT VỚI 4 PHÒNG HỌC LỢP LÁ - ĐẾN KHI MƯỢC NHÀ KHO LÀM PHÒNG HỌC VÀ ĐƯỢC SỰ QUAN TMÂ CỦA CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN NĂM 1994 TRƯỜNG CÓ 6 PHÒNG HỌC CAO TẦNG ĐẾN NAY CSVC ĐÃ KHÔNG ĐỦ ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐƯỢC SẶ PHÁT TRIỂN CỦA GIÁO DỤC NHƯNG VỚI ĐỘI NGŨ THẦY CÔ NHÀ TRƯỜNG VỚI TINH THẦN NHIỆT TÌNH SAY MÊ CHUYÊN MÔN KẾT QỦA GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG ĐÃ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN TỪ KHI TRƯỜNG LUÔN XẾP THỨ 47/47 HUYỆN ĐẾN NAY VI TRÍ ĐÃ ĐƯỢC THAY ĐỔI. CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐÃ NGÀY CÀNG NÂNG CAO

VỚI TRUYỀN THỐNG SẴN CÓ CỦA NHÀ TRƯỜNG, VỚI TẬP THỂ SƯ PHẠM ĐOÀN KẾT GẮN BÓ MẠNH VỀ CHUYÊN MÔN – CHẮC CHẮN TRƯỜNG THCS MỸ LỘC SẼ NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN .